Niet alleen de wettelijke eisen ten aanzien van de beveiligingssystemen werden door de jaren heen aangescherpt: ook de scheepseigenaren wilden meer rendement van hun investering. Om aan die vraag te kunnen voldoen ontwikkelde van ’t Hof een nieuw concept waarbij de diverse tankalarmeringen werden gecombineerd met de tankmeting. Touch-screen bedieningsterminals, radar niveaumeting en online weergave van de belangrijkste procesgegevens vanuit een in eigen beheer ontwikkeld ladingcomputer programma: van ’t Hof liep vooraan in de ontwikkelingen.

In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een van Europa’s grootste leveranciers van tankmeet- en alarmsystemen voor de binnenvaart. Sinds de eeuwwisseling zijn ruim 200 tankers uitgerust met onze systemen en dat aantal groeit nog ieder jaar. Uiteraard levert de kwaliteit van onze producten daar een belangrijke bijdrage aan, maar evenzo belangrijk is de kwaliteit van onze service. Wij staan dan ook 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar om in geval van een onverhoopte storing hulp te bieden. Niet voor niets is de naam van ’t Hof een begrip als het gaat om niveaualarmering en tankmeting.
Copyright © 2015 by "C.E. van't Hof BV."  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail:info@cevanthof.nl
C.E. van ’t Hof werd in 1985 door Louis Bijl opgericht. Vanuit een werkplaats achter zijn woning aan de Ringdijk in Ridderkerk hield hij zich onder andere bezig met elektrotechnische installaties aan boord van schepen.
Allerhande installaties werden geleverd, geïnstalleerd en gerepareerd: van schakelkasten tot generatoren en van lessenaars tot pompmotoren.
Al snel werden de eerste hoog niveau alarmsystemen geleverd op ladingtanks van binnenvaarttankers. Deze systemen blonken uit door eenvoud en betrouwbaarheid, niet in de laatste plaats omdat – als een van de eersten – door van ’t Hof gebruik werd gemaakt van programmeerbare besturingen, kortweg PLC’s. In combinatie met degelijke vlotterschakelaars in de ladingtanks bleek dit concept bijzonder succesvol, wat mag blijken uit het feit dat nog vele installaties van deze eerste generatie tot volle tevredenheid in gebruik zijn!
Vanuit de aldus opgebouwde contacten met schippers, rederijen, verladers en de overheid heeft van ’t Hof aan de wieg gestaan van een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van procesbewaking en beveiliging aan boord van tankschepen. Al lang voordat dit wettelijk verplicht was installeerden wij overvulbeveiligingen en tankdrukalarmeringen op diverse schepen. Het is dus niet verwonderlijk dat toen in de loop van de jaren ’90 de groei in de nieuwbouw van tankers begon, veel klanten de weg naar ons bedrijf wisten te vinden als het ging om tankalarmering.

ELECTROTECHNISCH SCHEEPSINSTALLATIE BUREAU
Home

Geschiedenis

Meting

Alarmering

X-Bob

Service

Winkel

Links

Downloads

Contact